Colofon

Uitgave

Provincie Noord-Holland
Postbus 3007 | 2001 DA Haarlem
Tel.: 023 514 43 11
www.noord-holland.nl
post@noord-holland.nl

 

Vormgeving website

SurfTurf

Arnold Oosterom, design & development

 

Coördinatie, teksten / foto’s

Provincie Noord-Holland, Directie Beleid / Integrale Opgaven en Transities

Hans van Helden, secretaris ARO / Google Streetview

 

Ondersteuning

Provincie Noord-Holland, Directie Beleid / Secretariaat en Beleidsondersteuning

Joke schaap

 

Webmaster

Provincie Noord-Holland, Directie Concernzaken / Communicatie

Alexander van der Jagt

 

Haarlem, mei 2023