Voorwoord

Het lijkt wel of ieder jaar de druk op de ruimte in Noord-Holland substantieel toeneemt. Zo is er meer ruimte nodig voor woningbouw en bedrijventerreinen, maar ook voor zonnevelden, windturbines en transformatorstations en voor maatregelen met het oog op klimaatadaptatie zoals waterberging. Vanuit al deze legitieme ontwikkelingen wordt aanspraak gemaakt op ruimte, waarop tegelijkertijd veelal beperkingen liggen, waar het gaat om bescherming van onder meer de natuur (NNN, Natura2000, weidevogels), bodem en water en landschap (denk aan Bijzonder Provinciaal Landschap met bijhorende kernkwaliteiten zoals openheid en verkavelingsstructuren). Het lijkt soms wel een wonder, wanneer er uiteindelijk toch gebouwd kan worden, indachtig alle – overigens ook legitieme – beperkingen.

De ARO wil in dat complexe proces een creatieve en oplossingsgerichte bijdrage leveren aan plannen die antwoord geven op onder meer de woningnood, de energietransitie, versterking van de duurzaamheid en de economische ontwikkeling van Noord-Holland.

Door het aflopen van de benoemingstermijnen zijn afgelopen jaar zes nieuwe leden toegetreden tot de ARO. De vernieuwde commissie werkt in haar advisering goed samen met gemeenten, ontwikkelaars en ontwerpbureaus om tot een optimale invulling te komen, rekening houdend met de vele omgevingsvariabelen. Zij en wij zien dat als een gezamenlijke uitdaging en vaak leidt dat proces tot kwalitatief goede oplossingen. Er mag ook kwaliteit verwacht worden, want alles wat we nu bouwen wordt voor 50 tot 100 jaar neergezet.

Als commissie danken wij al die ondernemende gemeenten, ontwikkelaars en ontwerpers voor hun inzet voor het nog mooier maken van Noord-Holland, en voor hun flexibiliteit om onze inzichten naar vermogen te verwerken.

Wij danken ook het secretariaat en de provinciale planvoorbereiders voor hun uitstekende analyses ten behoeve van onze commissie.

Suggesties voor verdere verbetering van ons werk wachten wij gaarne af. Ik wens u veel plezier met het lezen van het jaarverslag.

 

Namens de ARO,

Han ter Heegde

voorzitter